Re-Cult: Συνταξιδιώτες στη θρησκευτική Ελλάδα και Κύπρο


Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, με  κύριο στόχο την προώθηση, προβολή και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Η Ορθόδοξη αυτή κληρονομιά είναι αναπόσπαστο τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και πόλος έλξης επισκεπτών, αποτελεί δε ένα ταχύτατα αναδυόμενο ρεύμα τουρισμού, στο οποίο συνδυάζεται η πνευματική ανάταση και η αναζήτηση του επισκέπτη με την σωματική του ανάπαυση και την αναψυχή.  

Ωστόσο, για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη του Θρησκευτικού – Προσκυνηματικού Τουρισμού απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες και ορθολογικός σχεδιασμός. Για τον λόγο αυτό για  πρώτη φορά επιχειρείται  μέσω του έργου η ανάπτυξη  και η εφαρμογή κοινών εργαλείων και η διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για την  διαφύλαξη και  ανάδειξη του θρησκευτικού, πολιτιστικού αποθέματος και των θρησκευτικών παραδόσεων της διασυνοριακής περιοχής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελούν το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι ο κύριος δικαιούχος, το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου στο πλαίσιο του έργου, υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

• Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε Επαγγελματίες Τουρισμού, βασικός στόχος της δράσης  ήταν η κατάρτιση 50 επιχειρηματιών και εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού, σε θέματα παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών – εκδρομών με Προσκυνηματικό, Θρησκευτικό και Πολιτισμικό ενδιαφέρον. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι  είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν την σπουδαιότητα της σχέσης θρησκείας και πολιτισμού  και να κατανοήσουν το Θρησκευτικό Τουρισμό ως ειδική μορφή τουρισμού. Η κατάρτιση σύγχρονη και ασύγχρονη, έγινε μέσω πλατφόρμας  τήλε-εκπαίδευσης και με την ολοκλήρωση της ακολούθησε εξεταστική διαδικασία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC17024, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι.

Επιπλέον δημιουργήθηκε το Περίγραμμα του Επαγγελματία Θρησκευτικού Τουρισμού και καθορίστηκαν οι απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος  προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

• Τεχνικές Συναντήσεις,  συμμετοχή του φορέα σε 5 συναντήσεις και διοργάνωση της 2 τεχνικής συνάντησης στην Σύρο (4/10/2019)

• Ενέργειες θεσμικής ενίσχυσης του Θρησκευτικού Τουρισμού, συμμετοχή στην Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα τη διαμόρφωση προτάσεων θεσμικού χαρακτήρα και παρεμβάσεων και πολιτικών για τον θρησκευτικό τουρισμό και τη θεσμική του ενδυνάμωση (Ρόδος  22 Ιουλίου 2021)

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων του Τουρισμού και της Εκκλησίας  και του Σχεδίου Δράσης  για την ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Συμμετοχή σε συνέδρια, στο Ηράκλειο Κρήτης(28/9/20221), συνέδριο με θέμα «Προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του Θρησκευτικού / Προσκυνηματικού Τουρισμού ως Θεματικής Μορφής Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο», στην Λευκωσία (23/06/22) για την Τελική Εκδήλωση της Κύπρου, και στην Μυτιλήνη (02/09/2022 με θέμα «Ανάδειξη της Θρησκευτικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς και προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού».

• Ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων τουρισμού και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων, με στοχευμένες επαφές με τουριστικούς και εκκλησιαστικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης με στόχο την ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομίας και του προσκυνηματικού-θρησκευτικού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή.

• Ανάπτυξη κοινών εργαλείων ανάδειξης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.Δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου κρουαζιέρας θρησκευτικού τουρισμού διάρκειας δέκα (10) διανυκτερεύσεων για τις Κυκλάδες και την  Κύπρο.

  • Προμήθεια και εγκατάσταση 2 ψηφιακών ολογραμμάτων στην Σύρο και  στην Μύκονο με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης ενός αντικειμένου, π.χ. ένα ιερού κειμηλίου διατηρώντας το βάθος, την παράλλαξη και τις ιδιότητές του που δίνει την ψευδαίσθηση στον θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει αλλά είναι εντελώς εικονικό και δεν έχει καθόλου υπόσταση.

Περισσότερες πληροφορίες, βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.recult-greece-cyprus.eu


NOW PLAYING TRACK
Beton7

Title

Artist

SHOW ON AIR

The tube

00:00 16:00

Beton7 Art Radio
Background