Εάν δεν ακούτε το σταθμό, μπείτε στο site από ιδιωτικό παράθυρο - πατήστε στο πληκτρολόγιό σας ταυτόχρονα τα παρακάτω 3 πλήκτρα:

  • με Chrome / Safari:
    ⌘ - Shift - N (σε Mac), Ctrl - Shift - N (σε Windows)
  • με Firefox:
    ⌘ - Shift - P (σε Mac), Ctrl - Shift - P (σε Windows)

Για λίγες μέρες λόγω παροδικού τεχνικού προβλήματος.

NOW PLAYING TRACK
Beton7

Title

Artist

SHOW ON AIR

The tube

00:00 20:00

Beton7 Art Radio
Background