“Τέχνη & Ιστορία” με το Αρχείο Ανδρέα και Αναμπέλλας Φρέρη


"Τέχνη & Ιστορία" με το αρχείο Ανδρέα και Αναμπέλλας Φρέρη.
Παρουσιάζει ο Νίκος Μητρογιαννόπουλος.
Κάθε δεύτερη Κυριακή 21:00-22:00
A radio programme transmitted by the Archive of Andrew and Anabella Freris presented by Nikos Mitrogiannopoulos.

Πρόγραμμα / Program

ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY 21:00 22:00

Εάν δεν ακούτε το σταθμό, μπείτε στο site από ιδιωτικό παράθυρο - πατήστε στο πληκτρολόγιό σας ταυτόχρονα τα παρακάτω 3 πλήκτρα:

  • με Chrome / Safari:
    ⌘ - Shift - N (σε Mac), Ctrl - Shift - N (σε Windows)
  • με Firefox:
    ⌘ - Shift - P (σε Mac), Ctrl - Shift - P (σε Windows)

Για λίγες μέρες λόγω παροδικού τεχνικού προβλήματος.

NOW PLAYING TRACK
Beton7

Title

Artist

Beton7 Art Radio
Background