Στη Ζωογόννο Ατραπό


Οι Πολεμικές Τέχνες στο ραδιόφωνο. Συζήτηση, παρουσίαση, εμβάθυνση στις Ιαπωνικές Πολεμικές Τέχνες,Budoκαι την φιλοσοφία τους.
Μετά από χρόνια εξάσκησης στις Ιαπωνικές Πολεμικές Τέχνες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζουν, αντιμετωπίζω μια διαφορετική πρόκληση. Η παρουσίαση των Πολεμικών Τεχνών, κάτι που βιωματικά αντιλαμβάνεσαι μεσα από την εξάσκηση, στο ραδιόφωνο.
Διότι δεν υπάρχει παραίτηση σε προκλήσεις.
____

Japanese Budo on radio. Discussion, presentation, effort for a deeper understanding of Japanese Martial Arts, Budo, their content and philosophy.
After years of practice in Japanese Budo and facing challenges they present, this is a new different challenge. Presentation of Martial Arts, Budo, through radio.
Because there is no retirement from challenges


Προηγούμενα / Previous

NOW PLAYING TRACK
Beton7

Title

Artist

SHOW ON AIR

The tube

00:00 15:00

Beton7 Art Radio
Background