Η δημιουργική πράξη ή το μυστικό του καλλιτέχνη


Μηνιαία (ή δεκαπενθήμερη) εκπομπή web radio στα γαλλικά

Από την ομάδα του Σωματείου «Θέατρο Διόνυσος και Απόλλων»

Μετά τον Wagner, και ακόμα περισσότερο από την αρχή του 20ου αιώνα, οι σύγχρονοι και λίγο παλιότεροι δημιουργοί (ιδιαίτερα οι σκηνοθέτες) έχουν εργαστεί στη κατεύθυνση μίας σύνθεσης όλων των τεχνών. Αυτό εξηγεί ο Friedrich Nietzsche στην Γέννηση της Τραγωδίας.

Η επανάσταση του Φτωχού θεάτρου του Γιέρζυ Γκροτόφσκι κατέδειξε τους κινδύνους του «πλούσιου θεάτρου», ας πούμε της «πλούσιας τέχνης» : για να αποφεύγει να κατατάσσονται και να υποκύπτουν οι τέχνες στην υπηρεσία μίας και μοναδικής, πρέπει να επιστρέψει κανείς σ΄αυτό που κάνει το ουσιαστικό… δηλαδή την παρουσία. Παρουσία ενός ηθοποιού και ενός θεατή, παρουσία μίας φωνής που μας αποκαλύπτει την ουσία της, μας φανερώνει τις πηγές και τις αμφιβολίες της, τις πορείες της, τις εμπνεύσεις (και τις ανάσες της !) και μας δίνει τα φώτα της.

Δεκαπενθήμερη εκπομπή web radio στα γαλλικά, Η δημιουργική πράξη ή το μυστικό του καλλιτέχνη είναι ένας διαπολιτισμικός διάλογος αλλά και μία περίσκεψη σχετικά με τη τέχνη… Τέχνη στην οποία οι καλεσμένοι του Σωματείου Θέατρο Διόνυσος και Απόλλων θα κάνουν ερωτήσεις στην ίδια την καρδιά της πρακτικής τους… για να ευχαριστήσουν και να παρακινήσουν τον ακροατή και τον διαμεσικό καλλιτέχνη.

--

Emission de web radio (mensuelle ou bimensuelle) en français
Par les membres de l’association « Théâtre Dionysos et Apollon »

Après Wagner, plus encore depuis le début du XXème siècle, les créateurs modernes et contemporains (les metteurs en scène en particulier) ont œuvré dans le sens d’une synthèse de tous les arts. C’est ce qu’explique Friedrich Nietzsche dans La Naissance de la Tragédie.

La révolution du Théâtre pauvre de Jerzi Grotowski a montré les écueils du « théâtre riche », disons « de l’art riche » : pour éviter que les arts ne se rangent et ne se soumettent au service d’un seul, il convient de revenir à ce qui fait l’essentiel…à savoir la présence. Présence d’un acteur et d’un spectateur, présence d’une voix qui nous dit son essence, nous livre ses sources et ses doutes, ses cheminements, ses inspirations (et expirations !) et ses lumières.
Emission de web-radio bimensuelle en français, L’Acte créateur ou le chemin de l’artiste est un dialogue interculturel autant qu’une réflexion sur l’art … Art que les invités de l’Association Théâtre Dionysos et Apollon questionneront au cœur même de leur pratique…pour égayer et aiguillonner l’auditeur et l’artiste intermedia.


Παραγωγοί / Producers


Joëlle Montech
Marie-Hélène Stavrou
NOW PLAYING TRACK
Beton7

Title

Artist

SHOW ON AIR

The tube

00:00 15:00

Beton7 Art Radio
Background